Softstarty Średniego Napięcia VS65

Softstarty średniego napięcia VS65

Firma POWER ELECTRONICS poszerzyła gamę wyrobów o softstarty średniego napięcia typu VS65. Urządzenie, tak jak i pozostałe wyroby firmy, objęte jest 3-letnią gwarancją oraz bardzo szybkim czasem reakcji serwisu. Softstart ma modułową, konfigurowalną budowę, co pozwala na elastyczne zaadaptowanie układu do istniejącej instalacji zarówno w zakresie rozmaitych typów podłączeń, jak i wyposażenia w aparaturę elektryczną. W konstrukcji zastosowano przewymiarowane podzespoły mocy, co korzystnie wpływa na czas bezawaryjnej pracy oraz umożliwia stosowanie softstartu w wymagających aplikacjach.

VS65 pokrywa zakres napięć od 2,3 kV do 15 kV przy mocach od 149kW do 6300kW. Obudowa może być wykonana w stopniu ochrony IP41 lub IP54. Całe urządzenie zostało podzielone na dwa główne moduły: moduł wejściowy i moduł softstartera. Moduł pierwszy (opcjonalny) umożliwia wbudowanie rozmaitych zabezpieczeń, np. automatycznych wyłączników lub rozłączników bezpiecznikowych. Drugi moduł składa się z czterech sekcji: sekcji SCR, sekcji styczników próżniowych (stycznik liniowy i bypass), sekcji sterowania oraz sekcji interfejsu. Podział na sekcje oraz zastosowanie światłowodów w układach bramkowych tyrystorów pozwolił konstruktorom na bezpieczne odseparowanie stref nisko- i wysokonapięciowej. Sterowanie VS65 odbywa się poprzez klasyczne przyciski i przełączniki oraz alfanumeryczny panel operatorski, co pozwala na realizację sterowania lokalnego i zdalnego. Układ sterowania realizuje wszystkie niezbędne zabezpieczenia silnika – zanik i kolejność faz zasilających, asymetria zasilania, przeciążenie, zbyt niskie/wysokie napięcie, dopuszczalna ilość rozruchów na godzinę, prąd shear pin (elektroniczny odpowiednik kółka bezpiecznikowego ścinanego). Udostępniono dwie metody zatrzymania (po rampie i wybiegiem) i aż cztery metody rozruchu silnika: po rampie napięciowej (z kontrolą prądu maksymalnego); z nastawionym ograniczeniem prądowym; z dynamiczną kontrolą momentu – algorytm CDP stworzony przez producenta w celu płynnego ograniczenia przetężeń prądu dla ciężkich rozruchów; rozruch bezpośredni – rozruch mieszany z użyciem stycznika obejścia dla zablokowanego wirnika – na początku zostaje załączony impulsowo stycznik obejścia w celu wytworzenia dużego startowego udaru prądowego, potem następuje rozruch z nastawionym ograniczeniem prądowym. Dla softstartu przewidziano możliwość podłączenia do przemysłowych sieci komunikacyjnych Modbus RTU i TCP, DeviceNet (CAN), Profibus DP, Ethernet, N2 Metasys. Zastosowane rozwiązania techniczne, szeroki zakres znamionowych temperatur pracy (0–50°C), brak ograniczeń dla długości kabla silnikowego predysponują softstart VS65 do zastosowania w bardzo wymagających aplikacjach przemysłu petrochemicznego, wydobywczego, zarządzaniu wodą.

Softstarty VS65 - Dokumentacja